Category: colly acerola cherry

colly acerola cherry วิตามินซี ดีอย่างไร หนึ่งในสารอาหารหลักที่มีความจำเป็น

colly acerola cherry วิตามินซี ดีอย่างไร หนึ่งในสารอาหารหลักที่มีความจำเป็นต่อความต้องการร่างกาย เพราะหากร่างกายขาดวิตามินซี ก็จะทำให้ป่วยเป็นหวัดได้ง่าย และยังมีอาการเจ็บป่วยอื่นๆ ตามมาได้ด้วย ดังนั้น เราจึงควรให้ความสำคัญกับการกินวิตามินดังกล่าวอย่างเพียงพอ ซึ่งโดยปกติแล้ว ในเด็กควรได้รับวิตามินซี อย่างน้อยวันละ 30 – 50 มิลลิกรัม ส่วนผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ควรได้รับอย่างน้อยวันละ 60 – 90 มิลลิกรัม และยังสามารถกินประมาณวันละ 100 – 200 มิลลิกรัม เพิ่มได้อีกด้วย ขณะเดียวกันนั้น ในบางรายก็อาจจำเป็นต้องกินวิตามินซีเพิ่มมากกว่าปกติ คือตั้งแต่ 500 มิลลิกรัมขึ้นไป ใครที่ต้องได้รับ Vitamin-C มากกว่าปริมาณปกติ วิตามินซี กินอย่างไร กินตอนไหน จึงได้ประโยชน์สูงสุด ยี่ห้อไหนดี 1.ผู้ที่เจ็บป่วยเป็นหวัดบ่อยๆ มีอาการเลือดออกตามไรฟัน และเป็นโรคลักปิดลักเปิด แพทย์จะให้กินวิตามินซีเสริม เพื่อสร้างภูมิต้านทานให้แก่ร่างกาย ซึ่งสามารถป้องกันได้ทั้งโรคหวัด และช่วยลดปัญหาเลือดออกตามไรฟัน รวมถึงลักปิดลักเปิดได้ colly acerola …

Read More colly acerola cherry วิตามินซี ดีอย่างไร หนึ่งในสารอาหารหลักที่มีความจำเป็น