Category: dermarine

dermarine ถ้าว่ากันตามความเป็นจริง ธรรมะที่ชะลอความแก่

dermarine ถ้าว่ากันตามความเป็นจริง ธรรมะที่ชะลอความแก่ในพระพุทธศาสนา ก็มิได้มีเพียงการนั่งสมาธิเท่านั้น เพราะพระพุทธเจ้าทรงชี้แนะวิธีเพิ่มเติมเอาไว้ตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลอีกว่า ?คนที่มีสติอยู่ตลอดเวลา รู้จักประมาณในการบริโภค ย่อมมีเวทนาเบาบาง แก่ช้า ครองอายุอยู่ได้นาน? ด้วยการเป็นคนมีสติทุกเมื่อ คือ อยู่ด้วยสติ มีธรรมะ ไม่ประมาทในชีวิต จะทำให้ใจสบาย ไม่เครียด ไม่ยึดติดกังวล และรู้จักในการยับยั้งชั่งใจในการกิน ไม่ใช่เอะอะนึกอยากขึ้นมาก็ตะบี้ตะบันกินมันทุกอย่างที่ขวางหน้า ถ้าทำได้โรคภัยไข้เจ็บก็จะเบียดเบียนน้อย แก่ช้า และมีอายุยืนอีกด้วย พอพระเจ้าปเสน ทิโกศล กษัตริย์ซึ่งเป็นปุถุชนเหมือนกับคนทั่วไปในปัจจุบัน ได้ฟังเท่านั้นก็ไม่รอช้า มีรับสั่งให้มหาดเล็กท่องจำพุทธโอวาทนี้ให้แม่นยำ และคอยกล่าวขึ้นมาขณะที่พระองค์เสวยทุกมื้อ ไม่ช้าไม่นานผลดีก็บังเกิดแก่พระองค์ ทำให้มีร่างกายแข็งแรง สุขภาพดี แลดูอ่อนเยาว์ลงไป จนทำให้คนทั่วเมืองแปลกประหลาดใจไปตามๆ กัน แต่ถึงแม้พระพุทธองค์จะทรงตรัสเรื่องการปฏิบัติที่ทำให้แก่ช้า ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะหลีกเลี่ยงความแก่และความตายได้ เพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสัจธรรม คือ ความจริงของชีวิต ที่แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ยังต้องดับขันธปรินิพพาน dermarine. dermarine ไม่ว่าใครจะพยายามต้านทานความชราไว้เพียงใด ถึงที่สุดแล้วทุกคนก็ล้วนเดินไปบนเส้นทางสายเดียวกัน ดังนั้น การใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท หมั่นดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอทั้งกายและใจ ไม่ละเลยคนรอบข้างที่มีบุญคุณต่อกัน และขวนขวายสร้างบุญกุศลในทุกลมหายใจ จะช่วยให้เราเป็นผู้มีอายุยืนอย่างมีความสุข และสามารถสร้างประโยชน์ให้สังคมได้อย่างยาวนานที่สุด เดอร์มารีน พอถามว่าอายุเท่าไหร่ หลายคนทำหน้าเหยเก พยายามเลี่ยงตอบคำถาม (โดยเฉพาะคุณผู้หญิง) …

Read More dermarine ถ้าว่ากันตามความเป็นจริง ธรรมะที่ชะลอความแก่