Category: nuui slm

nuui slm เชื่อว่า ทุกคนที่คิดอยากจะลดน้ำหนักล้วนแล้วแต่ปารถนา

nuui slm เชื่อว่า ทุกคนที่คิดอยากจะลดน้ำหนักล้วนแล้วแต่ปารถนาในสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน นั่นคือ การลดน้ำหนักเร่งด่วน เพื่อให้ตัวเองแลดูผอมเพรียวอย่างรวดเร็วมากที่สุด แต่อย่างำรก็ตาม ความรวดเร็ว เร่งรีบจนเกินไปนั้น มักมาควบคู่กับสุขภาพที่เสื่อมโทรมไปอย่างรวดเร็วตามไปด้วย อีกทั้งการลดน้ำหนักเร่งด่วน ยังสร้างภาระให้กับระบบต่างๆของร่างกายอีกหลายประการด้วย โดยเฉพาะระบบเผาผฃาญอาหารที่มักได้รับผลกระทบมาก และยังเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะยาวอีกต่างหาก อยากลดน้ำหนักเร่งด่วน คิดให้ดี เสียก่อน ฝืนลดน้ำหนักเร่งด่วย โดยร่างกายไม่พร้อม หนทางสู่ระบบเผาผลาญที่พังทลาย เมื่อเข้าสู่โปรแกรมลดน้ำหนักระบบการเผาผลาญของร่างกายมักจะมีการเปลี่ยนแปลงไปทีละขั้นตามลำดับ พร้อมกับทวีความรุนแรงมากขึ้น และถ้าหากปล่อยทิ้งเอาไว้ ปัญหาเหล่านั้นก็จะยิ่งแก้ไขยากขึ้น ตามลำดับ ดังต่อไปนี้ nuui slm. nuui slm 1.ขั้นการปรับตัวของระบบเผาผลาญ (Metabolic Compensation) เป็นการ ควบคุมน้ำหนัก โดยการควบคุมอาหารให้น้อยลง และออกกำลังกายมากขึ้น จะเริ่มสร้างความเครียดให้กับระบบเผาผลาญในระดับเริ่มต้น ร่างกายจะตอบสนองด้วยการเริ่มลำเลียงพลังงานสำรองในร่างกายออกมาใช้ โดยการประสานงานระหว่างอวัยวะต่างๆ ด้วยการสั่งการของศูนย์กลางควบคุมระบบเผาผลาญ ที่มีชื่อว่า “ไฮโปธาลามัส” และ “พิทูอารี่” ทำให้ไขมันถูกนำออกไปใช่มากขึ้น ทำให้น้ำหนักตัวลดลง หนุย เอสแอลเอ็ม เมื่อกระบวนการนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องหลายวัน ระบบเผาผลาญจะเริ่มมีการปรับตัว ก่อให้เกิดความหิว เรี่ยวแรงเกิดการเปลี่ยนแปลง และระบบการเผาผลาญที่น้อยลงเหลือเพียง 500-800 กิโลแคลอลี่ต่อวัน …

Read More nuui slm เชื่อว่า ทุกคนที่คิดอยากจะลดน้ำหนักล้วนแล้วแต่ปารถนา