Category: sun brand

sun brand การล้างพิษ (Detox) ย่อมาจาก Detoxification

sun brand การล้างพิษ (Detox) ย่อมาจาก Detoxification คือ การกำจัดท็อกซินออกจากร่างกาย ท็อกซิน คือ พิษ (สารพิษ) เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีในร่างกายของเราซึ่งเกิดได้หลายวิธี ทั้งเกิดจากการกินที่ผิด เกิดจากระบบต่างๆ ในร่างกายของเราบกพร่อง หรือแม้แต่การเกิดความเครียดก็อาจก่อให้เกิดท็อกซินได้ “พูดง่ายๆ ก็คือการกินและการปฏิบัติตัวแบบผิดๆ ในชีวิตประจำวัน ทำให้เกิดท็อกซินในตัวเรา” ดีท็อกซ์ (Detox) คือ การนำเอาสารพิษออกจากร่างกายของเราให้เร็วที่สุด เพื่อไม่ให้ตกค้างอยู่ในร่างกายจนเป็นพิษจและทำให้เป็นภัยต่อสุขภาพ เมื่อคนเราได้รับสิ่งแปลกปลอมเข้าไปกลไกต่างๆ ในร่างกายจะทำหน้าที่ขจัดออกมา แต่หากได้รับจำนวนมากเกินไป และสะสมมาเป็นเวลานาน ระบบก็ไม่สามารถที่จะกำจัดออกได้หมด ตัวอย่าง เช่น เมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไปเกิดการย่อยสลาย ทำให้เกิดคราบตกค้างเกาะอยู่ตามผนังลำไส้ หมักหมมทุกวัน จนกลายเป็นกากสารพิษที่ปิดกั้นไม่ให้ร่างกายเราได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่จึงทำให้ลำไส้ต้องดูดรับพิษร้ายเหล่านี้กลับเข้าสู่ระบบไหลเวียนโลหิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การขจัดของเสียและสารพิษออกจากร่างกายก็เหมือนการ ฟอกชำระล้างระบบต่างๆ โดยเฉพาะ ระบบการย่อยดูดซึมอาหาร และระบบไหลเวียนโลหิต ร่างกายของเราจึงมีการขจัดของเสียและสารพิษออกจากร่างกายให้พ้นจากสภาวะที่เป็นพิษ แต่หากร่างกายของเราได้รับพิษจำนวนมากเกินไปและสะสมมาเป็นเวลานาน ระบบก็ไม่สามารถที่จะกำจัดพิษเหล่านั้นออกไปได้หมด การล้างลำไส้ ( DETOX) จะช่วยทำความสะอาดและขจัดสิ่งสกปรกของเสีย กากอาหาร รวมทั้งสารพิษที่ตกค้างอยู่ในลำไส้ให้หมดไป เนื่องจากของเสียเหล่านี้ มักถูกขับถ่ายออกได้ไม่หมด จึงตกค้างอยู่ในลำไส้บางครั้งจะเกาะติดอยู่ตามผนังของลำไส้เป็นตะกรัน เป็นอุจจาระ …

Read More sun brand การล้างพิษ (Detox) ย่อมาจาก Detoxification