fiberlax ฟลุคโต โอลิโกแซคคาไรด์ (Fructo Oligosaccharides หรือ FOS)

fiberlax ฟลุคโต โอลิโกแซคคาไรด์ (Fructo Oligosaccharides หรือ FOS) จัดเป็นใยอาหารประเภทพรีไบโอติกอีกกลุ่มหนึ่ง ที่เป็นอาหารที่ดีของแบคทีเรียกลุ่ม Bifidobacteria เมื่อถูกย่อยด้วยแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่แล้วจะให้สารบิวไทริคในปริมาณสูงเป็นประโยชน์ต่อการลดความเสี่ยง ต่อการเป็นโรคมะเร็งในทางเดินอาหารได้ดี FOS ช่วยกระตุ้นการเจริญและการทำงานของบิฟิโดแบคทีเรีย (Bifidobacteria) และแลคโตบาซิลลิ (Lactobacilli) จึงถูกจัดเป็นพรีไบโอติก การเสริม FOS เพียงวันละ 1 กรัมสามารถเพิ่มปริมาณ  บิฟิโดแบคทีเรียได้ 6 – 7 เท่า การวิจัยพบว่า FOS วันละ 8 กรัม เพิ่มบิฟิโดแบคทีเรียได้ 10 – 1,000 เท่า ในขณะที่ปริมาณสูงมากถึงวันละ 30 กรัมก่อให้เกิดผลข้างเคียง เช่น ก่อปัญหาท้องอืดในบางคน FOS ในธรรมชาติพบในอ้อย หัวชิโครี (Chicory) หัวอาร์ติโช้ค (Artichoke) หัวหอม กระเทียม และต้นกระเทียม หน่อไม้ฝรั่ง กล้วย และพบปริมาณเล็กน้อยในผัก ผลไม้ และเมล็ดธัญพืชต่างๆ เช่น มะเขือเทศ ข้าวสาลี ข้าวไรย์ น้ำผึ้ง เบียร์ เนื่องจาก FOS มีรสหวานอ่อนๆ และมีความหวานอยู่ตัว จึงถูกนำมาใช้ในการทำขนมลูกกวาด หรือขนมฉาบน้ำตาล และขนมประเภท Pastry ปริมาณ FOS ในอาหารขึ้นอยู่กับเวลาในการเก็บเกี่ยว และการเก็บรักษาแหล่งอาหารดังกล่าว fiberlax.

fiberlax การรับประทานผักผลไม้อย่างน้อยวันละ 5 หน่วยบริโภค โดยเน้นอาหารที่เป็นแหล่งของ FOS จะช่วยเพิ่ม FOS ในอาหารที่รับประทานได้ เป็นการเสริม FOS โดยการใช้อาหารในธรรมชาติในการช่วยเพิ่มบิฟิโดแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่ ซึ่งมีหลักฐานบ่งชี้ในการป้องกันการติดเชื้อในลำไส้ การเพิ่มปริมาณบิฟิโดแบคทีเรียจะช่วยลดปริมาณแบคทีเรียชนิดก่ออันตรายได้ ไฟเบอร์แล็กซ์
ใยอาหารแทบทุกชนิด (ยกเว้นลิกนิน) จัดเป็นสารอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตซึ่งไม่ให้พลังงาน เนื่องจากร่างกายย่อยไม่ได้ ในทางโภชนาการจึงถือว่าใยอาหารไม่มีแคลอรี ส่งผลให้มีการใช้ใยอาหารในรูปผักผลไม้ เพื่อการลดความอ้วน หรือเพื่อลดพลังงานในอาหารกันมาก อย่างไรก็ตาม เป็นที่ทราบกันดีว่าใยอาหารบางกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มทีละลายน้ำได้หลายตัวถูกย่อยได้ fiberlax
โดยเอ็นไซม์ของแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่ ผลที่ได้
คือ คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide)
และกรดไขมันห่วงโซ่สั้น ได้แก่ บิวไทเรต
(Butyrate) โพรพิโอเนต (Propionate)
และอะซิเตต (Acetate) โดยส่วนใหญ่จะเป็น
อะชิเตต กรดไขมันห่วงโซ่สั้นเหล่านี้ถูกดูดซึม
เข้าสู่ร่างกายผ่านทางผนังลำไส้ใหญ่ได้อย่าง
รวดเร็วและถูกเปลี่ยนไปเป็นพลังงานในร่างกาย
พืชส่วนใหญ่มีใยอาหารทั้งสองชนิดปนกัน
โดยผักผลไม้ชนิดต่างๆ มีสัดส่วนของใยอาหาร
แต่ละชนิดต่างกัน fiberlax ใยอาหารส่วนที่ให้พลังงาน
ได้มีไม่มากนัก The British Nutrition
Foundation Task Force ประเมินว่า ใยอาหาร
ให้พลังงานได้โดยเฉลี่ย 2 กิโลแคลอรี/กรัม หรือ
0 – 3 กิโลแคลอรี/กรัม สิ่งนี้ทำให้ความคิดของ
นักโภชนาการที่มีต่อใยอาหารเปลี่ยนแปลงไป
เช่น มีการยอมรับว่าการรับประทานใยอาหารเป็น
ความจำเป็นทางโภชนาการประการหนึ่ง ใยอาหาร
เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ และใยอาหารบางชนิด
ร่างกายสามารถนำไปใช้สร้างพลังงานรวมถึงให้สาร
บางชนิดที่เป็นประโยชน์ได้ ขณะเดียวกันใยอาหาร
บางชนิด เช่น เพคตินและกัมยังสามารถสร้างเจล
เหนียวในกระเพาะและลำไส้ ทำให้อาหารเคลื่อนตัวในทางเดินอาหารช้าลงส่งผลให้การดูดซึมสารอาหารหลายชนิดเป็นไปได้ช้าลงซึ่งเป็นผลดีสำหรับผู้ป่วยบางโรค เช่น เบาหวาน ซึ่งจะช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นอย่างช้าๆ

สรุปคุณค่าของใยอาหาร

เสริมสุขภาพของระบบทางเดินอาหารให้ทำงานได้เป็นปกติ
ใยอาหารชนิดไม่ละลายน้ำ ช่วยกระตุ้นการเคลื่อนไหวของลำไส ้เร่งการขับถ่าย
ใยอาหารชนิดละลายน้ำ ช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลและไขมัน ส่งผลให้ระดับน้ำตาลและไขมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งโคเลสเตอรอลในเลือดอยู่ในระดับปกติ ไม่สูงมากเกินไป
ใยอาหารชนิดละลายน้ำบางชนิดทำหน้าที่พรีไบโอติก อีกทั้งช่วยกระตุ้นการทำงานของ
ภูมิต้านทานในร่างกาย fiberlax.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.